Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Milé klientky, milí klienti a návštěvníci mých webových stránek,

pokud jste odběratelem mých novinek, návštěvníkem webu www.lucievlachova.cz nebo mými klienty či zájemci o mé služby, svěřujete mi osobní údaje. Ochranu vašich soukromých údajů beru vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy, jméno a příjmení a jiné) jsou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně "GDPR"), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (angl. General Data Protection Regulation - Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje

Správcem vašich obchodních údajů je Lucie Vlachová, se sídlem Zašová 707, 75651, IČ: 75572737, která provozuje webové stránky www.lucievlachova.cz . Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou zpracovány a za jaký účelem a po jak dlouhou dobu. Vybírám také případné další zpracovatele, kteří mně se zpracováním budou pomáhat. Pokud se na mě budete chtít obrátit můžete mě kontaktovat na emailu lucie.vlachova@email.cz 

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

- plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

- umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje v rozsahu, v jakém mi je sami poskytnete, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo pro objednání a poskytnutí individuálního sezení.

Marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení (upozornění na nové články na mém webu, nové termíny školení a akcí, nabídka nových služeb, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie.). Zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo emailem na lucie.vlachova@email.cz

Kontaktní formulář na webových stránkách

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení, abych mohla zodpovědět váš dotaz.

Online rezervace u živých akcích na webových stránkách

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo, za účelem rezervace místa a kontaktování v případě změny.

Fotografie ze živých akcí
Na některých mých živých akcích (přednášky, semináře) pořizuji fotografickou dokumentaci. Fotografie používám v propagačních materiálech, především na webu a na sociálních sítích (Facebook). U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, informujte mě o tom na mých kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Online objednávka při koupi dárkového poukazu

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo, případně poštovní adresa pro zpracování objednávky, doručení a prodej zboží.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zaznamenávám jen v případě, že mi je poskytnete dobrovolně v rámci vyplnění formuláře na mém webu, objednáním některé mé služby nebo produktu.

Když navštívíte moje webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které mě navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

Citlivé údaje

Při individuálních sezení a živých akcích může docházet ke sdílení citlivých údajů a informací o vaší osobě a informací o vašem zdravotním stavu, ať již fyzickém nebo psychickém. Sdílení těchto informací však není z Vaší strany povinné a je plně na vašem dobrovolném uvážení, jaké osobní údaje o své osobě případně sdělíte mně nebo ostatním účastníkům.

Při individuálních sezeních, během kterých se mnou sdílíte dobrovolně citlivé osobní údaje, si dělám písemný zápis, který po skončení sezení (série sezení) uchovávám v papírové formě po dobu 3 let v souladu s principy ochrany osobních údajů. Zápis není předáván dalším osobám ani dále zpracováván. Zachovávám maximální diskrétnost.

Pokud si přejete údaje vymazat kdykoli dříve, můžete o to požádat emailem na lucie.vlachova@email.cz

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na mé webové stránce nebo písemně na živé akci souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Jako "správce" používám vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely, vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Cookies

Já jako "správce" používám cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a abych mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé "soubory", které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mé stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Bezpečnost

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standartními postupy a technologiemi. Dělám vše proto, abych vámi svěřené údaje zabezpečila proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob. Moje bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup pouze já jako "správce" a většinu zpracovatelských operací zvládám v současnosti sama a nepotřebuji k nim žádné třetí strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb: Webnode, Mailchimp, Facebook,
Google.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě budu při výběru na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu:lucie.vlachova@email.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, za jakým účelem a kdo k nim má přístup.

Právo osobní údaje opravit či doplnit. Pokud své osobní údaje shledáte jako neaktuální či neúplné.

Právo požadovat omezení zpracování. Pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje nebo že zpracovávám vaše údaje nezákonně. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelu zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud budete o tomto podezření informovat nejdříve mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být "zapomenut"). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i systému všech záloh. O dokončení výmazu vás budu informovat do 30 dní od vaší žádosti emailem.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články s produkty a službami vám zasílám jen na základě vašeho souhlasu. Kdykoli můžete ukončit odběr mých e-mailů zasláním žádosti na email lucie.vlachova@email.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránce: