Jsi ochoten zemřít?

20.04.2019

Jsi ochoten zemřít?

Zavři oči a zjisti, jaké pocity taková otázka v tobě vyvolává a jak reaguje tvoje tělo fyzicky, na takovou otázku.

Není to dotaz z úplně běžné konverzace a už vůbec ne před masáží :-). Jak zjišťuji, ve většině mých klientů vyvolává rozčarování a někdy až vnitřní paniku a děs. Smrtelnost a její připomínka je v naší kultuře považována za tabu nebo přinejmenším neslušnost.

Můj oblíbený Enneagram ukazuje 3 hlavní filtry, skrze které vnímáme život, sebe sama a potažmo také smrt. Naše prožívání vychází ze základního omylu, kterému uvěříme a ztotožníme buď se svým tělem, myslí nebo emocemi . A tomu pak říkáme a vnímáme jako své "JÁ". Představa že nemáme fyzické tělo, neexistuje myšlenka nebo necítím žádné emoce se pak rovná skutečné smrti.

Asi každý si něco přejeme, máme vize a plány, ale co jsme pro to skutečně ochotni udělat? Co když musím opustit to staré a nefunkční, aby vznikl prostor pro nové. Jsem tedy ochoten nechat zemřít svoje představy o sobě, o ostatních a o světě?

V Lomi Lomi Nui a i v dalších účinných terapiích, kdy si přejeme změnu, potřebujeme na ni nejdříve udělat místo. A to vznikne, když přestaneme utíkat před svým strachem, přijmeme jej, prožijeme a necháme odejít. Z tohoto prostoru se pak už můžou začít naplňovat ty nejbláznivější vize, aktivují se seberegenerační procesy pro fyzické tělo a spojí se energie celého vesmíru, aby se sny mohly stát realitou.

Jsme-li ochotni zemřít (opustit staré), pak jsme připraveni na zázrak.